Zahvala vsem sodelujočim pri akciji »Petarde? Ne, hvala.«

Mestni plakati so že 5. leto zapored v prazničnem času opozarjali na problematiko uporabe petard. To leto v obliki stripov, s kužki v glavnih vlogah.

Zahvaljujemo se ilustratorjem: Nini Tome Škarja, Ani Štular, Zoranu Smiljaniću, Urošu Horvatu za odziv na povabilo in za izvirne 4 kreative, ki so simpatično prikazale strah in trepet živali ob pokanju petard ter nosile močno sporočilnost problematike.

Naši mestni plakati, ki so jih spremljali tudi manjši plakati in stripi v črno-belih različicah kot pobarvanke, so ozaveščali širom Slovenije. Akcijo »Petarde? Ne, hvala.« so podprle občine, osnove šole, študentski domovi, zavetišča in društva za zaščito živali, različne mladinske, športne ter kulturne organizacije… Akcijo so izpostavili tudi številni mediji. Veseli nas, da ima projekt tako številčno in raznoliko podporo ter, da skupaj širimo pomembne informacije o nevarnosti in nadlogi uporabe pirotehnike.

Zahvalni plakati bodo nameščeni na TAM-TAMovih plakatnih mestih po Sloveniji.

Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nas podpirali:

Pionirski dom, ŠKUC, Divja misel (Vodnikova domačija), Knjižnica Vodice, Kosovelova knjižnica, Študentski svet stanovalcev, Mojca Gradišnik, Stripartnica Buch, Časoris, zavetišča in društva za zaščito živali ter osnovne šole: Grosuplje, Jožeta Moškriča, Toneta Čufarja, Martina Krpana, Vič, Poljane, Vodmat, Riharda Jakopiča, Valentina Vodnika, narodnega heroja Maksa Pečarja, Franceta Bevka, Center Janeza Levca Ljubljana, Kašelj, Božidarja Jakca, Voličina, Leona Štuklja Maribor, Artiče, Leskovac pri Krškem, OŠ ob Dravinji, Miška Kranjca, Velika Polana, Ivana Roba, Danila Lokarja Ajdovščina, Deskle, Antona Globočnika Postojna, Hajdina, Franceta Prešerna Maribor, Franceta Prešerna Kranj, Mirna, Vodice, Antona Ukmarja Koper, Mislinja, Istrskega odreda Gračišče, Bojana Ilicha Maribor, Cirkovce, Kobilje, Stražišče, Janka Kersnika Brdo, Trbovlje, Venclja Perka, Cerkvenjak Vitomarci, Helene Puhar Kranj, Nazarje, Oskarja Kovačiča Škofije, Rovte, OŠ dr. Janeza Mencingerja, Šmartno na Pohorju, Alojzij Šuštar, Karla Destovnika-Kajuha, Turnišče, Druga OŠ Slovenj Gradec, OŠ 8 talcev Logatec, OŠ F. S. Finžgarja Lesce in OŠ LA Grosuplje.