Zaključen ‘Natečaj 2012’!

Znani so nagrajenci natečaja ‘Nadgradnja funkcionalnosti CITY ® plakatnega panoja’ družbe TAM-TAM v sodelovanju z Zavodom BIG!

Družba TAM-TAM je julija 2012 razpisala natečaj, s katerim je želela pridobiti vsebinsko in idejno atraktivne rešitve za nadgradnjo funkcionalnosti oglasnih panojev CITY ®.

Natečaj se je zaključil 17.09.2012. Žirija v sestavi Janez Koželj (univ. dipl. inženir arhitekture, redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, podžupan Mestne občine Ljubljana), Vladimir Pezdirc (redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani) in Tomaž Drozg (direktor družbe TAM-TAM) je pregledala vse pravočasno prispele rešitve in ugotovila, da vse ustrezajo natečajnim pogojem.

Izmed prispelih rešitev se je žirija soglasno odločila, da:

  • prvo nagrado v vrednosti 500,00 EUR prejme rešitev pod šifro »Smart TamTam – TAM-TAM SHOW – charge point« (opus rešitev na temo ekologija – tehnologija – uporabnost)
  • dve enakovredni drugi nagradi v višini 300,00 EUR prejmeta rešitvi pod šifro »LORI« (spodbujanje kolesarjenja) in »MKA020-AKM010« (spodbujanje ločevanja odpadkov s poudarkom na mladi populaciji).

Podelitev nagrad bo v četrtek, 18.10.2012 ob 16. uri v okviru razstave Design EXPO na Odru 180 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vabljeni!

Smart TamTam

TAM-TAM SHOW

charge point

LORI

MKA020

AKM010