Pravilen zapis imena družbe TAM-TAM

Ime družbe obenem označuje ime tržne znamke, zato je – podobno kot ustrezna uporaba logotipa – podvrženo določenim pravilom. Pravilen zapis družbe TAM-TAM je z veliki tiskanimi črkami z vezajem med besedama: TAM-TAM.

Sklanja se po slovničnih pravilih tako, da ime družbe ostane zapisano z velikimi tiskanimi, končnice pa z malimi tiskanimi črkami, npr.: TAM-TAMa, TAM-TAMov, TAM-TAMovega, itd.